süperlative

Adjective Comparative Superlative

Tall……………....taller…………….the tallest

Short ……………shorter…………...the shortest

Small………....….smaller …………..the smallest
şeklinde yazılırken uzun sıfatlar;

Adjective Comparative Superlative

Expensive ………more expensive ……… the most expensive

Beautiful ……..….more beautiful ……….. the most beautiful

Difficult …….…...more difficult ………….the most difficult

şeklinde yazılır.


Örnekler:


Mary is 25 years old. John is 20 years old. Helen is 30 years old.

Mary is older than John but Helen is the oldest.

Mount Ağrı is higher than Mount Uludağ but Everest is the highest in the world.

Ahmet is the most intelligent student in this school.
That girl is the most beautiful girl in our scool.


Sonlarına “-er the …..-est” başlarına “more the most” alan sıfatlar regular (düzenli) sıfatlardır. Bir de irregular (düzensiz) sıfatlar vardır. Irregular fiillerin 2. ve 3. hallerinin farklı olmaları gibi irregular sıfatların da comparative ve superlativeleri farklı olur. Bunların sayıları çok değildir. En sık kullanılanları şunlardır:


Adjective                   Comparative                     Superlative


Good                                 beter                                 the best

Bad                                    .worse                              the worst

Far                                farther/further                  the farthest/furthest

Little                                      less                                             the least

Much/many                                more                             .the most

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !